Commerciële toepassingen van e-learning voor opleiders

Commerciële toepassingen van e-learning

Als opleider geeft e-learning u de mogelijkheid om uw cursusinhoud op gevarieerde manieren aan te bieden. Maar e-learning kan voor uw organisatie voor meer gebruikt worden dan alleen ondersteuning van de lessen. In dit artikel zullen we belangrijke commerciële toepassingen van e-learning bekijken voor opleiders. Daarnaast zullen we ook stilstaan bij andere aanvullende mogelijkheden van e-learning voor uw organisatie.

E-learning als marketing- en salestool voor de opleider

U biedt fantastische cursussen aan, en het liefst ziet u dat iedereen gebruik maakt van uw materiaal om in de betreffende branche kennis van zaken op te doen.
Het is echter lastig om de meerwaarde van uw lessen direct zichtbaar te maken, en het toesturen van een boekje van uw materiaal is kostbaar en zal wellicht niet altijd tot de gewenste reactie leiden.

De inzet van e-learning kan uitkomst bieden. Met e-learning is het mogelijk om uw potentiële klanten uit te nodigen om een online proefmodule of een toets uit te proberen. Hierdoor kunnen uw potentiële klant op een leuke en interactieve manier kennismaken met uw lesmateriaal.

Daarnaast krijgt u inzicht in wie er bij de klant uw materiaal bekijkt door de klant zijn eigen registratie te laten doen. U heeft dus direct een naam van de contactpersoon die u moet hebben. Ook heeft u inzicht in wat er bekeken is en de eventuele resultaten van een test. Direct een aanknopingspunt bij het volgende gesprek.

E-learning als onderdeel van het verdere salesproces

Als klanten van u een training volgen kan het zijn dat de informatie van deze training op een gegeven moment verouderd is. Door wetgeving die verandert, nieuwe inzichten of ontwikkelingen. In sommige vakgebieden wisselt deze informatie zo snel, dat een nieuwe training of een opfriscursus te adviseren is na één jaar. Veel klanten denken echter vaak dat dit wel meevalt en zijn terughoudend om de kosten van een nieuwe training maken.

E-learning stelt een opleider in staat om hierop in te spelen.
Zo kan deze een kennistest beschikbaar stellen. Hier kunnen medewerkers toetsen in hoeverre ze nieuwe regels kennen. Mochten ze deze kennis niet voldoende beheersen, dan kan de opleider verder met de klant in gesprek voor een vervolgtraining.
Ook kan er een korte online module beschikbaar gemaakt worden waar de nieuwe informatie toegelicht wordt en eventueel aan het einde getoetst wordt.

 

Het verbeteren van eigen materiaal

Een opleider kan door de inzet van e-learning veel inzicht krijgen in hoe het eigen materiaal bekeken en gemaakt worden. Door te kijken naar de resultaten van vragen over een grote groep mensen, wat eenvoudig is bij e-learning, kunt u inzicht krijgen hoe bepaalde onderwerpen of vragen gescoord worden. Op deze wijze kunt u dus eenvoudig en onderbouwd zien waar uw stof of vragen verbetering behoeven. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen die door 95% van de deelnemers correct of juist incorrect worden beantwoord aanpassen omdat deze mogelijk respectievelijk te makkelijk of juist te moeilijk zijn.
Ook kunt u zien welke van de filmpjes pagina’s wel of niet bekeken worden, en hoe dit de resultaten van cursisten beïnvloed. Als iemand alles goed bekeken heeft en nog steeds niet voldoende scoort is er wellicht meer informatie nodig.

Grenzeloos

Het internet kent geen grenzen. E-learning dus ook niet.
E-learning stelt u in staat uw kennis eenvoudig en zonder extra kosten te verspreiden over een grote afstand, zonder hiervoor verre reizen hoeven af te leggen of een nieuwe vestiging te openen.
Bent u dus benieuwd hoe uw materiaal of cursus elders ontvangen wordt? E-learning geeft u deze mogelijkheid.

Bent u benieuwd welke van de bovenstaande en andere mogelijkheden e-learning u kan bieden, neem dan contact met ons op!

facebooktwitterlinkedin