Dienstverlening

Met onze gemeenschappelijke kennis zijn wij in staat om uw organisatie wegwijs te maken in de wereld van e-learning. Hierbij kijken we naar het complete plaatje: van techniek tot inhoud, van analyse tot implementatie. Daarnaast hebben wij ook oog voor de doelstellingen die u als organisatie wilt bereiken en alle verdere mogelijkheden die e-learning u en uw organisatie bieden.

Onze aanpak bestaat uit het uitbrengen van advies en het begeleiden van uw organisatie in het traject dat hieruit kan volgen. Schematisch ziet deze aanpak er als volgt uit:

Werkwijze

 

analyse

Analyse

Wij maken eerst een analyse van uw organisatie, om tot een advies te komen. Zo kijken wij naar uw behoefte op het gebied van e-learning, de leer- en administratieve processen binnen de organisatie, het materiaal dat u reeds heeft of juist wilt ontwikkelen en welke doelen u voor ogen heeft. Deze analyse resulteert in een onafhankelijk advies, met een voorstel voor een projectplan.

 

advies

Advies

Ons advies bestaat, afhankelijk van uw behoefte, vaak uit een technisch advies en een inhoudelijk advies.
Technisch advies
Bij dit advies kijken we naar de technische kant van e-learning. We onderzoeken onder andere welke technische oplossing(en) en/of welke partij(en) het beste bij uw behoefte passen. Dit kan een standaard oplossing zijn, of indien nodig, zelfs maatwerk. Bij het uitbrengen van dit advies wordt rekening gehouden met uw wensen voor e-learning, uw organisatie, de processen binnen uw organisatie, de doelstellingen die u wilt realiseren en zelfs de cultuur van uw organisatie.
Curriculum advies
Hierbij kijken we naar de wensen die u heeft met betrekking tot de inhoud van de e-learning. We onderzoeken in welke vorm de inhoud het beste aangeboden kan worden en wat er moet gebeuren om de content om te zetten naar e-learning of wat er mogelijk nog aan content gecreëerd moet worden voor de online modules. Dit advies hangt nauw samen met de technische mogelijkheden. Daarom zijn deze adviezen volledig op elkaar afgestemd.

 

projectplan2

Projectplan

Aan de hand van de adviezen wordt een projectplan voorgesteld. Hierbij wordt de beste invulling van ons advies uitgeschreven. Ook geven we hier een schatting van de benodigde uren voor het realiseren van het plan. Het projectplan bestaat uit:

 •  Implementatie van het e-learning platform
 • Advies en begeleiding van het omzetten van het cursusmateriaal
  • Dit kan vanuit een lichte coachende rol zijn of;
  • Een projectmanagement rol waarbij ook invulling wordt gegeven aan de inhoud van de cursus
 • Training van medewerkers
  • Zowel op technisch als didactisch vlak
 • Omzetten bestaand cursusmateriaal naar e-learning materiaal
 • Schrijven nieuw lesmateriaal en/of toetsvragen
 • Realiseren van multimedia

 

uitvoer

Uitvoer

Wij van e-learningwijzer.nl helpen u vervolgens graag bij het realiseren van dit projectplan. Hiervoor maken wij ook gebruik van ons uitgebreide netwerk aan content auteurs, filmers, regisseurs, fotografen, programmeurs, etc. indien dit nodig is.

Naast deze vormen van dienstverlening bieden wij ook een standaard organisatieanalyses aan. Dit is een korte analyse van uw organisatie die wij tegen een vaste prijs aanbieden.
Zie “Organisatie analyse” voor meer informatie.

Of neem contact met ons op om een vrijblijvend gesprek te plannen.