Gamification – deel 2: Het doel van gamification

In het eerste deel van deze reeks hebben we gesproken over wat gamification precies is. In dit tweede artikel wil ik stilstaan bij het doel van gamification. De centrale vraag is: wat zijn de meest voorkomende doelstellingen van gamification en met welke strategie wordt dit bereikt?
De reden dat ik hier een artikel aan wijd is dat ik in de praktijk vaak de vraag komt dat het men iets met gamification of games wil, maar als ik doorvraag over de doelen die men hiermee voor ogen heeft, dan blijft het vaak stil.
Als je begint met een game of gamification, is het erg belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben en een strategie te kiezen die hierbij past.

Leuker en sneller leren met gamification

Een eerste veel gehoord doel van gamification is dat degene die de opleiding maakt, het geheel interessanter en leuker wil maken. Ook speelt de interactiviteit van gamification hierin een rol.
De maker van de game probeert kennis over te dragen op een manier die leuk is voor de leerling of cursist. Deze zal meer plezier hebben met de opleiding en sneller door de inhoud heen gaan.
Een strategie die hiervoor wordt gekozen is vaak de invulling door middel van een verhaal of aan de hand van interactieve voorbeelden of rollenspellen. Een ‘speler’ wordt aan de hand meegenomen in een door hem bekend kader om al spelenderwijs de benodigde kennis op te doen. Deze wordt ook vaak beloond als er bepaalde doelen behaald zijn, om zo de leerder te prikkelen om door te spelen.
Ook kan er voor een competitie-element gekozen worden om het aantrekkelijker te maken om te leren. Dit laatste zal in het punt hieronder ook nog uitgebreider aan bod komen.

Houd echter rekening met een balans tussen leuk en leerzaam. Dit is heel belangrijk en vereist de nodige aandacht. Een game kan heel leuk zijn, maar als er niets geleerd wordt, worden de leerdoelen niet gehaald. Is de game heel leerzaam, maar wordt deze niet als leuk ervaren, dan is de meerwaarde van gamification weg.

Langer blijven oefenen met gamification

Een ander doel dat je kunt hebben met gamification is dat je wil dat de leerder langer op bepaalde dingen blijft oefenenen om steeds beter te worden. Dit speelt vooral bij zaken die je niet in één keer leert of waarbij herhaling noodzakelijk is om bepaalde kennis in te laten slijten. Denk bijvoorbeeld aan het leren van woordjes van een andere taal. Na het één keer gezien te hebben weet je het niet altijd meteen. Vaak is herhaling de beste oplossing.
Voor deze zaken kan voor gamification het beste een game opgezet worden waarbij sparen of hogere scores door verbetering de gekozen strategie zijn.
Sparen is een verlengde van belonen, waarbij je steeds opnieuw een beloning krijgt als je gespeeld hebt. Het sparen van de beloning stelt je uiteindelijk in staat om meer te doen. Soms is dit gericht op het de digitale vertegenwoordiging van de speler, zoals bijvoorbeeld nieuwe outfits, nieuwe mogelijkheden etc, en soms is het gericht op de voortgang, je kunt pas verder spelen als je en bepaald aantal punten hebt verzameld.
Ook kan het beter worden om zo hogere scores te krijgen, waarmee je andere kunt verslaan of hoger op het scoreboard te komen.

Vrijheid hebben om te proberen en fouten te maken met gamification

Games en vooral simulaties kunnen ook als doel hebben de leerders  de mogelijkheid te geven om te oefenen en fouten te maken in een digitale omgeving terwijl dit voor de leerders in een standaardomgeving niet mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flight simulators waarbij bepaalde omstandigheden nagebootst kunnen worden en het niet halen van een test slechts een reset oplevert in plaats van doden. Ook in de medische wereld zie je dit steeds meer. Hier kunnen artsen en verzorgend personeel met verschillende situaties en ziektebeelden oefenen zonder dat er daadwerkelijk patiënten bij betrokken zijn.
Gamification wordt hierbij vervolgens ingezet om mensen te laten oefenen met en bekwaam te worden in bepaalde handelingen zonder dat er verder risico gelopen wordt.

Dit is het tweede deel van een reeks artikelen over gamification.

Wil je op de hoogte blijven van de publicatie van nieuwe artikelen, volg ons dan via Social media.

Wil je weten hoe gamification binnen jouw organisatie toegepast kan worden, neem dan contact met ons op.

 

facebooktwitterlinkedin