Micro learning, JIT learning en Performer Support – E-learning trends

Micro learning

In de artikelen van E-learningwijzer trendwatch bespreken wij trends die we waarnemen in de maatschappij die (digitaal) leren beïnvloeden. Dit kunnen natuurlijk trends op het gebied van e-learning zijn, maar ook breder zoals trends op het gebied van techniek, mindset en cultuur.

In dit artikel kijken we naar een trend die we zien in de manier waarop mensen kennis tot zich willen nemen en hoe dit effect heeft op de manier waarop (digitaal) lesmateriaal kan en misschien wel moet worden samengesteld.

Micro learning

We leven in een drukke wereld waar we steeds minder tijd hebben, maar vooral nemen. Dit zorgt ervoor dat onze manier van ‘consumeren’ ook veranderd. Zie ook mijn artikel over Alles on demand.
Hierdoor nemen we niet meer de tijd om lang stil te zitten en grote hoeveelheden kennis tot ons te nemen.
De wens is om dit steeds sneller te kunnen doen en ook op een manier die ons uitkomt. Een gevolg hiervan is dat het voor opleiders van belang is om de inhoud van de training hierop aan te passen. Een trend die we zien is het toepassen van het zogeheten micro learning. Dit zijn korte kennis bits die vaak mobiel worden aangeboden.
Zelfs het Financieel Dagblad doet mee aan deze trend door het nieuws in korte bites aan te bieden.
Een micro learning bevat mogelijk een kort filmpje om de aandacht van de leerder iets langer vast te houden dan normale tekst dit kan doen en soms wordt dit afgesloten door middel van een toets. Micro learning, ook e-learning bits of e-learning snacks genoemd duren doorgaans niet langer dan een aantal minuten om te doorlopen.
Ideaal dus als je even wat tijd hebt om je te verdiepen in wat nieuwe materie op het moment dat je hier even tijd voor hebt.
Houdt bij micro learning rekening dat het niet te lang moet zijn, een duidelijk kader moet hebben, je leert snel wat over één onderdeel en vooral op een interessante wijze veel kennis overdraagt.

Just-in-time learning (JIT learning)

Naast de beperkte tijd die we hebben om veel kennis tot ons te nemen, zien we ook dat het moment van kennis verplaatst. Dit vindt steeds minder plaats op een moment ver van te voren bij een uitgebreide training, maar steeds meer on-the-job en pas op het moment dat dit nodig is. Deze gedachte, dat mensen vooral leren in de praktijk, sluit ook aan bij het op dit moment zeer populaire 70-20-10 model. Het leren op het moment dat jij het nodig hebt, wordt ook wel just-in-time learning (JIT learning) genoemd.
Belangrijk is wel dat de personen die gebruik moeten maken van deze kennis, deze eenvoudig moeten kunnen vinden. Deze kennis wordt namelijk benaderd op het moment dat deze echt nodig is en soms is hier ook haast bij. Een persoon die deze kennis tot zich wil nemen, moet hier dus snel bij kunnen. Ook moet de kennis zeer pragmatisch en gericht op het direct oplossen van het probleem zijn. Een video die een bepaalde handeling voordoet, of een korte omschrijving met duidelijke stappen in een bepaalde procedure zijn hier voorbeelden van.

Performer Support

Een integrale aanpak voor de hierboven genoemde aanpakken valt onder de noemer Performer Support. In deze methode ligt de nadruk niet op het op van te voren vergaren van kennis, maar juist om mensen te laten zien hoe zij deze kennis kunnen vinden op het moment dat zij hier behoefte aan hebben.
Er wordt dus meer tijd besteed aan het helder krijgen van de structuur waarin informatie gevonden kan worden, en soms wordt het hierbij ook ook mogelijk gemaakt dat de software die de ondersteuning biedt inspeelt op de situatie van de persoon die de hulp nodig heeft. Zo kan de software bijvoorbeeld herkenning in welke stap van het proces de persoon zit, of in welke scherm deze zich bevindt van een bepaald software programma waar hulp bij nodig is.

Interesse in meer informatie over e-learning trends, zie ook onze andere artikelen hierover.

Wil je op de hoogte blijven van de publicatie van nieuwe artikelen, volg ons dan via Social media.

Wil je weten hoe deze trends jouw organisatie en de manier van kennisoverdracht binnen jouw organisatie beïnvloeden en wil je hierop inspelen, neem dan contact met ons op.

facebooktwitterlinkedin