Organisatie analyse

Bij e-learningwijzer.nl hebben we ook enkele vormen van dienstverlening samengevoegd tot een aantal standaardproducten. Een organisatie analyse geeft direct inzicht voor een vaste en vriendelijke prijs.
U weet precies wat u krijgt en kunt daarna kiezen of u zelf verder wilt gaan, of dat u gebruik wilt blijven maken van de diensten van e-learningwijzer.nl.

Quick scan

De Quick scan geeft u direct een beeld van de huidige situatie, wat u kunt doen om uw doel te bereiken en waar u rekening mee moet houden.

De Quick scan wordt in een halve dag op locatie uitgevoerd. Er is één dag verwerkingstijd.
Deze scan bestaat uit de volgende onderdelen:
– Gesprekken met de verschillenden medewerkers in uw organisatie en inzage van cursussen en materiaal (± 4 uur)
– Uitwerken analyse en onderzoek doen door e-learningwijzer (± 4 uur)
– Uitwerken advies  en vervolgstappen door e-learningwijzer (± 4 uur)

Na afloop hiervan krijgt u een uitgebreid verslag waarin de volgende zaken zijn opgenomen:
– Verslag van de analyse
– Onderbouwde top 3 van mogelijke technische oplossingen
– Advies voor beste keuze van technische oplossing/ keuze e-learning platform
– Mogelijke vervolgstappen op gebied van techniek en inhoud
– Aandachtspunten en valkuilen bij de invulling van het traject

De kosten voor een Quick scan bedragen 750 euro.

Direct aanvragen 

 

Full scan

De full scan is een uitgebreid advies bij het maken van de juiste platformkeuze. Hierin wordt dieper ingegaan op de wensen van de organisatie en wordt ook gekeken naar de visie voor de toekomst. Ook zullen de partijen die worden voorgedragen op meer punten worden vergeleken om op zoek te gaan naar een optimale match.
Daarnaast heeft u met een Full scan reeds voldoende informatie in huis om direct aan de slag te gaan met de vervolgstappen van het traject.

Wij komen tot een uitgebreide aanbevelingen door het maken van een complete analyse van de organisatie (± 1 dag).
Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
– Gesprek op locatie met verschillende medewerkers en directie
– Uitgebreid bekijken organisatie, cases en doelen op de lange termijn
– Bekijken huidige curriculum, wensen voor de toekomst en visie voor leren

Het advies aan de hand van de Full scan wordt verwerkt in een verslag  (± 2 dagen).
Dit bestaat uit:
– Uitgebreid verslag van de analyse
– Verschillende opties voor technische oplossing tonen met specifieke voor- en nadelen
– Uitgebreid onderbouwde top 3 met opgevraagde offertes en vergelijking van kosten voor specifieke wensen
– Advies voor beste keuze van technische oplossing/ keuze e-learning platform
– Uitgewerkte en geschatte vervolgstappen op gebied van techniek en inhoud

De kosten van een Full scan bedragen 1500 euro.

Direct aanvragen 

 

Mocht u specifieke wensen hebben voor de invulling van een Full scan, dan kan dit besproken worden.
Ook kan een full scan worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

De hierboven genoemde prijzen zijn geldig tot 31 december 2015.