Traintool

BedrijfsinformatieVisie van de organisatieOrganisatiefocusDiensten en kostenCases

Naam organisatie: Traintool

Adres: Vondellaan 34, 3521 GH Utrecht

Website: www.traintool.nl

E-mailinfo@traintool.nl

Telefoonnummer: 030 8906555

Aantal medewerkers: 20

Opgericht in: 2012

Oprichters: Marijn de Geus en Peter van der Reijden

Uitgebreide gegevens
Aantal klanten: ongeveer 70

Aantal nieuwe gebruikers per jaar: niet bekend

Aantal actieve cursussen: niet bekend

Visie
Traintool biedt een degelijke, maar innovatieve tool (Smart Video Role Play) waarmee communicatieve vaardigheden op doeltreffende wijze kunnen worden ontwikkeld en getraind. Het motto van Traintool is dan ook ‘communication counts’: communicatieve vaardigheden van medewerkers kun je ontwikkelen en dat heeft alleen maar meerwaarde. Traintool wil de exclusiviteit van dure communicatietrainingen weg halen. Volgens Traintool zorgt investeren in communicatietrainingen met Smart Video Role Play uiteindelijk voor kostenbesparing.

Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden is belangrijk voor alle medewerkers in iedere organisatie is het statement van Traintool. Je kunt het digitaal doen, dat maakt het een stuk minder exclusief en heel toegankelijk voor iedereen.

Onderscheidend vermogen
De tool is krachtig door zijn eenvoud: de cursist ziet een filmpje met een rollenspel en moet hier vervolgens op reageren via de webcam. De webcam opname bekijkt de cursist eerst zelf (confronterend maar wel veilig). De cursist kan het vervolgens net zo vaak opnieuw doen tot hij/zij het resultaat goed genoeg vindt om in te sturen naar de trainer. De trainer geeft feedback en tips.

Toekomst
Er wordt voortdurend gewerkt aan de uitbreiding van de software. Inmiddels is de auteursomgeving flink aangepakt waardoor het eenvoudiger is voor (externe) auteurs om zelf content samen te stellen. Ze kunnen hun content invoeren op basis van zogenaamde content formats. Verder zijn push notificaties geïntroduceerd.

Op de langere termijn wordt er gewerkt aan uitbreiding van de tool met Virtual Reality. Meer inzet op learning analytics om data inzichtelijk te maken (waarmee je bijvoorbeeld kunt laten zien dat je daadwerkelijk kosten kan reduceren met het investeren in communicatie).

Traintool richt zich op verschillende doelgroepen en branches met hun product. De inhoud is voor deze doelgroepen en branches vaak op maat met hetzelfde doel, namelijk medewerkerontwikkeling en ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.
Ontwikkeling van deze vaardigheden is vaak van belang bij overheid, in de retail en bij banken. Ook universiteiten behoren opvallend vaak tot de doelgroep.

De top 3 branches waar Traintool actief is:

  1. Universiteiten
  2. Bank- en verzekeringswezen
  3. Bedrijfstrainingen

Regelmatig worden de training ondersteund door coaches en / of communicatietrainers waarmee Traintool samenwerkt.

Diensten
Traintool biedt twee diensten:

  1. Smart Video Role Play
  2. Soft Skill Analytics

De eerste dienst biedt een onbeperkt aantal online videorollenspellen waarvan de resultaten van de cursisten allemaal inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Een communicatietraining met een meetbaar effect en minder kosten, aldus Traintool. Het meten en inzichtelijk maken wordt met name gedaan met de tweede dienst, Soft Skill Analytics.

Platform
De tools van Traintool werken platformonafhankelijk, in iedere webbrowser en zijn ook beschikbaar voor Apple en Android smartphones en tablets.

Kosten
Inrichting omgeving
Inbegrepen bij de dienstverlening.

Licenties
De kosten voor de licenties kunnen per cursist per maand of per cursist per jaar worden voldaan. De licentiekosten per cursist per jaar bedragen € 150 (maar als je inkoopt voor bijvoorbeeld 1000 cursisten is dit bedrag fors lager). De licentiekosten per cursist per maand bedragen € 15 voor een maand (wat omlaag gaat met het aantal maanden).

Hosting
Inbegrepen bij de dienstverlening.

Realisatie e-learning
Fixed price, wordt vooraf afgesproken op basis van uurtarieven

Advies
Fixed price, wordt vooraf afgesproken op basis van uurtarieven

Maatwerk of standaard content
Wordt fixed price ontwikkeld, volgens vooraf afgesproken specificaties.

Cases zijn hier te bekijken: http://www.traintool.com/nl/case-studies

facebooktwitterlinkedin