Adaptief

Een platform is adaptief als het zich aanpast aan het kennisniveau, de leerstijl en het leertempo van zijn gebruikers. Het lesmateriaal / de content wordt daardoor op maat aangeboden aan de leerlingen of cursisten. Dit filmpje geeft een goed beeld van adaptief leren.