ADDIE

ADDIE is een vaak gehanteerd model binnen Instructional Design. Het ADDIE model modelleert het leerproces. De 5 stappen in het ADDIE model luiden als volgt:

Analysis (wat is het huidige kennisniveau en het gewenste kennisniveau van de leerder)
Design (ontwerp de content: e-learning, multmedia, boeken, etc.)
Develop (realiseer de content)
Implement (implementeer de content)
Evaluate (evalueer en pas zo nodig aan, begin dan weer met stap 1)