Blended

Er zijn diverse definities van blended leren (blended learning) in omloop. De definitie die wij hanteren luidt als volgt: Blended leren is een combinatie van ‘traditioneel’ face-to-face onderwijs en online onderwijs.