Community

Een community is een online plaats waar mensen over de hele wereld bij elkaar kunnen komen voor het delen van kennis en soms producten als software. Een community heeft een gemeenschappelijk doel en de mensen in de community helpen elkaar direct of indirect met het verwezenlijken hiervan.