Curriculum

Wij gebruiken de term curriculum voor een samenhangend geheel van studie-onderdelen (losse e-learningcursussen) die samen een opleiding vormen.