ELO

Een Elektronische LeerOmgeving omvat de technische voorzieningen die de interactie faciliteert tussen: het proces van leren, de communicatie die nodig is voor het leren en de organisatie van het leren. Meestal betreft het digitaal leren of blended learning maar dat hoeft niet. Een ELO kan dus ook bijvoorbeeld alleen roosters en communicatiemogelijkheden faciliteren maar in verreweg de meeste gevallen zal een ELO ook en vooral ingezet worden voor e-learning en blended learning.