Instructional design

Met instructional design wordt het en onderwijskundig ontwerpen van curricula en leermaterialen bedoeld. Dit hoeft niet per se e-learning te zijn maar in de praktijk is dit wel vaak het geval als deze term wordt gehanteerd.