Learning analytics

Learning Analytics is de term die gebruikt wordt voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van cursisten (aan opdrachtgevers, cursisten en docenten). Het doel hiervan is het begrijpen en optimaliseren van het leren en van de leeromgeving waarin het leren gebeurt. De terugkoppeling van de analyses op de data kan leiden tot een effectiever handelen door de docent, de cursist en de ontwikkelaar van het lesmateriaal.