LMS

LMS staat voor Learning Management System. In een LMS kunnen online cursussen worden gevolgd. Het LMS neemt de gehele administratie rondom de cursisten over zoals rapportages, gebruikersrechten, betalingsmethoden, maar het faciliteert ook andere vormen van leren zoals het weergeven van discussiefora of chatrooms. Een LCMS verschilt wezenlijk van een LMS. In een LMS kan geen content worden ontwikkeld, in een LCMS wel.