Open Source

Open source software is software die gratis gebruikt kan worden. Gebruikers van deze software zijn daarmee naast gewone gebruikers (lees cursisten / docenten / etc) ook ontwikkelaars en kunnen daarmee zelf hun eigen platform vormgeven en realiseren. Voorbeelden van open source e-learningplatformen zijn Ilias en Moodle.