SaaS

SaaS is een afkorting voor Software as a Service. Veel digitale leerplatformen bieden hun ‘software as a service’. Dat houdt in dat de gebruikers (auteurs, docenten, cursisten, etc.) van het digitale leerplatform in kwestie de software en de daarvoor benodigde hardware niet hoeven aan te schaffen, maar slechts betalen voor het gebruik ervan. Voorbeelden van SaaS oplossingen zijn het platform van A New Spring.