SCRUM

SCRUM is een flexibele werkwijze om software te ontwikkelen. Een multidisciplinair team ontwikkelt in sprints van 1 tot 4 weken werkende software onderdelen. Scrum wordt de laatste tijd veel gebruikt bij de ontwikkeling van grote softwareprojecten, zoals bijvoorbeeld het ontwerp en de bouw van een elektronische leeromgeving, waarbij de wensen en eisen aan het product vooraf niet helemaal vastomlijnd zijn. Scrum heeft de flexibiliteit om met wijzigende eisen en wensen om te gaan.